Spårvägen i Göteborg rustas i sommar

Översikt över sommarens spårarbeten. Karta: Västtrafik

Under sommaren genomförs flera arbeten som påverkar kollektivtrafiken. Västtrafik kommer bland annat rusta upp spårvagnsspåren i Göteborg så att de klarar höstens och vinterns påfrestningar. Arbetena kommer att pågå runt om i Göteborg, vid olika tillfällen under hela sommaren.