Mölnlycke får HH-bana

Mölnlycke resecentrum. Orten ligger sydost om Göteborg och strax väster om Landvetter flygplats. Foto: Wikipedia

Härryda kommuns handslag med Sverigeförhandlingens förhandlare innebär att Mölnlycke blir en av stationerna längs höghastighetsjärnvägen. Med överenskommelsen förbinder sig Härryda kommun att bygga 2 950 bostäder i Mölnlycke, medfinansiera den nya järnvägen med 90 miljoner kronor och bidra med 36,5 miljoner kronor i förskottering.

 – Med en station i Mölnlycke förstärks den regionala funktion som höghastighetsjärnvägen kommer att få utöver ändpunktsresandet. Från och till Mölnlycke kommer många pendlare dagligen att kunna glädjas åt effektiva tågförbindelser, säger Catharina Håkansson Boman, förhandlingsperson på Sverigeförhandlingen.

Höghastighetsjärnvägen kommer att skapa helt nya pendlingsmöjligheter för regionen. Mölnlycke får betydligt bättre restider till Göteborg, Landvetter och Borås och kommer att kunna nå Stockholm på 2 timmar och 15 minuter. Den nya stationen på höghastighetsjärnvägen kommer att ligga centralt i Mölnlycke.

– Med höghastighetsjärnvägen skapas förutsättningar för fler bostäder och tillväxt som gynnar hela Sverige. Nu säkrar vi upp stationsläget i Mölnlycke, som är en del i arbetet med att knyta ihop arbetsmarknadsmarknadsregionerna Göteborg och Borås, säger Per Vorberg, kommunstyrelsens ordförande i Härryda kommun.

– Satsningen på höghastighetsjärnvägen är också en stor bostadssatsning. Tillsammans med Härryda kommun har överenskommelser med kommuner längs sträckningarnahittills resulterat i 87 000 bostäder, säger HG Wessberg, förhandlingsperson på Sverigeförhandlingen.

Den nya höghastighetsjärnvägen ska gå mellan Stockholm och Malmö samt mellan Stockholm och Göteborg. De nya stambanorna kommer att kunna trafikeras av både höghastighetståg, med toppfart på 320 km/h, och med snabba storregionala tåg. Förhandlingen omfattar 16 kommuner och två flygplatser.