Ska ge svar om ansvarsförhållanden på järnväg

Norrköpings tingsrätt. Foto: Wikipeida

Nu inleds rättegången i Norrköpings tingsrätt med anledning av tågolyckan i Kimstad i Östergötland 2010. Olyckan ledde till att en person miste livet och att ytterligare 18 personer skadades. Strukton Rail, som utförde arbete på platsen, vill att rättegången leder till att ansvarsförhållandena vid järnvägsarbeten tydliggörs. Strukton Rail står i rättegången åtalade för arbetsmiljöbrott samt vållande till annans död och kroppsskada. Åklagaren yrkar att företaget åläggs en företagsbot om 2,5 miljoner kronor. Strukton Rail bestrider åtalet och vill att Trafikverkets skuld i sammanhanget ska utredas.

– Det var en oerhört tragisk olycka för alla inblandade. Det är bra att rättegången nu skapar klarhet i ansvarsfrågan, säger Robert Röder, vd på Strukton Rail i ett pressmeddelande.

Vid olyckstillfället bedrev Strukton Rail spårarbete på Trafikverkets uppdrag. En grävmaskin halkade av spåret, och när ett X2000-tåg passerade på spåret intill träffades tåget av grävmaskinens skopa.

– Det finns oklarheter i hur ansvaret ska fördelas i den här sortens situationer. Det är viktigt att ansvaret för arbetsmiljön på landets järnvägar går hand i hand med befogenheter, säger Robert Röder.