T-banestationen Hammarby kanal under lupp

En ny station planeras under Hammarby Kanal. Stationen får en nordlig och en sydlig uppgång. Norra uppgången är planerad där Stora Blecktornsparken mynnar mot Katarina Bangata. Södra uppgången kommer att ha sin entré i Lumaparkens västra del. Karta: SLL

Bygget av tunnelbanan från Kungsträdgården till Nacka är ett mycket stort projekt som kommer att pågå under lång tid. En av stationerna i projektet, Hammarby kanal, med uppgångar både på Södermalm och i Hammarby sjöstad, blir en särskild utmaning. En fråga som kommer att bli klar före höstens samråd är var den nödvändiga arbetstunneln för den nya stationen under Hammarby kanal ska placeras. Det skriver Stockholms läns landsting, SLL, i sitt nyhetsbrev.

En hel del av bygget av tunnelbanan från Kungsträdgåden till Nacka kommer att ske i tätbefolkad stadsmiljö eller i områden med stort bostadsbyggande. Det ställer stora krav på välgrundade beslut, inte minst av var de nödvändiga arbetstunnlarna ska placeras.- Med det underlag som vi har nu ser vi att en mynning för en arbetstunnel vid Katarina Bangata inte är det bästa läget. Däremot kan jag inte idag säga vilket annat alternativ det blir, säger SLL:s projektchef Martin Hellgren.Men stationen Hammarby kanal kommer fortfarande att byggas i området. Och en arbetstunnel behövs för att kunna bygga stationen. De alternativ som finns är en arbetstunnel vid Luma i Hammarby sjöstad och en förlängning av arbetstunneln vid Londonviadukten som går till station Sofia. Dessutom har två nya lägen dykt upp: dels vid Lilla Blecktornsparken, med utfart direkt på Ringvägen, dels vid Hammarby sjöstad nära Hammarby fabriksväg. Båda de här lägena ska nu utredas vidare.- Allt detta tar förstås lite tid – men det viktigaste är att vi fattar rätt beslut om vilket alternativ vi vill gå vidare med. Vi jobbar nu på med våra utredningar och vi kommer att vara klara senast till vårt samråd i höst. Sedan kan alla som vill lämna synpunkter under samrådet, säger Martin Hellgren.

Nästa steg i planeringen för utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka och söderort är ett samråd i oktober med fokus på hur den färdiga tunnelbanan och stationerna ska bli. Då finns det åter möjlighet för både allmänhet och remissinstanser att lämna synpunkter.Fram till samrådet pågår ett intensivt arbete med planering, projektering, markundersökningar, provborrningar och inte minst med att hitta smarta, kostnadseffektiva lösningar med låg miljöpåverkan.