Biobränsle på oelektrifierad järnväg

Inlandsbanans T44 lok 273 körs på 100 procent förnyelsebart bränsle. Foto: Inlandsbanan

Biobränsle är inte bara lämpat för väg-, flyg- och sjötransport. Även tåg kan köra på förnyelsebart drivmedel. Till skillnad från de flesta andra järnvägar i Sverige så är inte Inlandsbanan elektrifierad. 110 mil lång löper den genom hela inlandet utan tillgång till el vilket gör att fordonen idag drivs med fossil diesel.

Sommaren 2015 beviljades Inlandsbanan AB EU-medel till en förstudie att driva lok på förnyelsebart bränsle. Inga tidigare tester hade gjorts på den motortyp som dessa lok har varför möjligheten att byta fossil diesel till förnyelsebart bränsle behövde utredas.

Onsdagen den 25 maj kommer Inlandsbanans vd Peter Ekholm och Karin Varverud från bränsleleverantören Energifabriken att presentera sina erfarenheter från dessa tester på International Wood Biorefining Week i Stockholm.