25 miljarder dollar om året…

Foto: BNSF

Amerikanska järnvägsbolag spenderar astronomiska summor varje år för att säkerställa så att gods förflyttas på ett säkert sätt. Sammanlagt 25 miljarder dollar om året läggs på att uppgradera landets 225 000 kilometer långa godsjärnvägsnät, samt infrastruktur- och tekniksatsningar, enligt tidningen The Herald of Everett. Dit hör också investeringar i innovativ teknik som användning av drönare för inspektion av spår och järnvägsbroar.

Dessutom görs omfattande utbildningssatsningar för att utbilda blåljuspersonal. Bara förra året utbildades 5000 personer vid centret Emergency Response Training Center (SERTC) i Colorado i att hantera urspårningar.