NCC bygger Centralen

Göteborgs centralstation. Foto: Christer Wiik

NCC har fått i uppdrag av Trafikverket att bygga Centralen som är en betydande etapp av Västlänken. I uppdraget innegår en pendeltågsstation under jord samt cirka 2 kilometer tågtunnel. Trafikverket har budgeterat den aktuella etappen till cirka 3 miljarder kronor och ordern bedöms registreras i det tredje kvartalet 2017.

Entreprenaden kommer att utföras under en ny samverkansmodell kallad Early Contractor Involvement, ECI, som innebär att NCC i tätt samarbete med Trafikverket genomför projektering och optimerar kostnaderna för projektet. Orderanmälan görs då riktkostnaden är beslutad, vilket sker i slutet av 2017.

Uppdraget i sin helhet omfattar en järnvägstunnel från E6:an i öster, en bergtunnel genom skansen Lejonet, en underjordisk pendeltågsstation belägen strax norr om Göteborgs centralstation, samt fortsatt järnvägstunnel västerut fram till Göteborgsoperan, en sträcka på totalt knappt 2 kilometer. Eventuellt kommer även en bro över E6:an att inkluderas i projektet. Västlänken är enormt viktig för ett växande, attraktiv och hållbart Göteborg och Västsverige och kommer att bidra till att utveckla regionen på många sätt.

Affären bedöms registreras efter överenskommen riktkostnad i tredje kvartalet 2017 i affärsområdet NCC Infrastructure. Byggstarten beräknas till 2018 och projektet planeras pågå till 2026.