Järnvägs-konferens i Västerås igång

Västerås Central. Foto: Christer Wiik

Konferensen ”Örat mot rälsen” äger rum i Västerås den 23 maj och är ett samarbete mellan Järnvägsklustret i Västerås och SRSF (Swedish Rail Skill Forum).

Konferensen vänder sig till de som arbetar inom tåg- och järnvägsbranschen, är utbildningsrepresentant, politiker eller representerar någon av branschföreningarna. Syftet med konferensen är att konkretisera hur branschen på bästa sätt kan säkra framtidens kompetensbehov, i konkurrens med andra branscher