Fortsatt strid om höghastighetstågen

Foto: Patrik Nordström

Finanspolitiska rådet dömde nyligen ut den planerade höghastighetsjärnvägen som "mycket olönsam" och något som aldrig bör byggas. Statens förhandlare H G Wessberg ger inte mycket för kritiken.

-Beräkningsmodellen de använt fångar inte tillväxtens alla aspekter. De missar till exempel bostadsbyggandet, säger han till TT.

Diskussionerna om planerna på en höghastighetsjärnväg på sträckorna Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö det senaste halvåret har nästan uteslutande handlat om de enorma kostnaderna. Som mest har prislappen angetts till 320 miljarder kronor vilket ungefär motsvarar sex års anslag till försvaret. Men nya beräkningar har sänkt kostnaderna avsevärt och vid nästa månadsskifte kommer en ny beräkning från Trafikverket -De siffrorna kommer att bli lägre och det är klart att det blir så när man räknar på exakt den sträckning vi har föreslagit och att vi tagit bort några stationer och rätat ut banan, säger Wessberg.

100-årsinvestering

Tillsammans med kollegan Catharina Håkansson Boman förhandlar han för statens räkning med samtliga kommuner längs de tänkta sträckningarna när det gäller stationslägen, medfinansiering, eventuella förskott från staten och inte minst bostadsbyggande. Resultatet ska bli ett underlag för regeringens och riksdagens beslut om järnvägen ska byggas eller inte.

Kritiken från Finanspolitiska rådet handlar till stor del om att den nya järnvägen ska finansieras med lån hos Riksgälden och att den på så sätt hamnar utanför den vanliga budgetprocessen där utgifter prövas mot varandra.

-Vi löser inte problemet med att det är dyrt med lånefinansiering. Vi försöker sprida kostnaderna över 20-30 år, vilket är rimligt med en 100-årsinvestering.

Sälj aktierna i Telia

HG Wessberg, i många år tongivande moderat politiker, slänger också in brandfacklan att staten kan sälja sitt innehav i Telia för att minska lånebördan.

-Det som finns kvar i dag av 100 års statliga investeringar i telenätet är ett aktieinnehav. Om man tar de pengarna och investerar dem i ny infrastruktur så ökar tillväxten betydligt, påpekar han.

Senare på tisdagen träffar bland andra H G Wessberg och infrastrukturminister Anna Johansson företrädare för kommuner i Sörmland och Östergötland för en redovisning av vad förhandlingarna lett fram till.

-Entusiasmen är väldigt stor bland alla kommuner som är berörda. Inte en enda kommun har varit tveksam till att gå in i de stora åtaganden som det handlar om. För deras del är det inte medfinansieringen som är det stora åtagandet, det är bostadsbyggandet och där handlar det om bindande avtal, säger Wessberg till TT.

(TT)