Finanspolitiska rådet vill att regeringen håller igen

Finanspolitiska rådets ordförande John Hassler. Foto: Hagainitiativet

Regeringens finanspolitik borde vara betydligt stramare, anser Finanspolitiska rådet som även vill se lägre ingångslöner och dömer ut satsningen på höghastighetsjärnväg.

-Vi ser en försämring av det strukturella sparandet samtidigt som konjunkturen stärks, säger rådets ordförande John Hassler på en presskonferens.

I sin årliga utvärdering skriver Finanspolitiska rådet att finanspolitiken borde vara betydligt stramare åren 2016-2018 än den politik som regeringen presenterar i 2016 års ekonomiska vårproposition. Med andra ord borde regeringen hålla igen, så att statens finanser visar överskott. Men så sker inte.

Rådet konstaterar samtidigt att det finns en "betydande avvikelse" mellan det finansiella sparandet och vad överskottsmålet kräver.

Även regeringens arbetslöshetsmål kritiseras i utvärderingen:

"Vi bedömer att regeringen inte kommer att nå sitt mål om lägst arbetslöshet inom EU till 2020. Vi menar dessutom att det vore bättre om regeringen omformulerade sitt arbetslöshetsmål till separata mål för olika grupper", skriver rådet.

Finanspolitiska rådet vill även se lägre löner för att underlätta för den stora strömmen av asylsökande att komma in på arbetsmarknaden.

-Men lagstiftning är ingen bra metod, det måste ligga på arbetsmarknadens parter, säger Hassler.

Satsningen på höghastighetsjärnväg sågas. Det är en "väldigt olönsam" investering, enligt Finanspolitiska rådet.

Rådet har också synpunkter på klimatpolitiken. Inriktningen borde ligga på de globala utsläppen, att fokusera på enbart svenska utsläpp är dyrt och ineffektivt.

Framför allt är det kolanvändningen som bör minskas, det är det mest kostnadseffektiva sättet att minska de globala koldioxidutsläppen.

(TT)