”Att bygga tunnelbana kräver dialog”

Stockholms tunnelbanesystem är nära förknippat med stadens fastighetsbestånd. Foto: Christer Wiik

En bra dialog med fastighetsägare, boende och verksamhetsutövare är mycket viktigt i stora infrastrukturprojekt. I Stockholms läns landstings (SLL) nyhetsbrev om Stockholms tunnelbaneutbyggnad, berättar en av projektets medarbetare om hur denna så viktiga dialog sker med berörda parter.

Karin Björkén Recica är fastighetshandläggare på förvaltning för utbyggd tunnelbana och ansvarig för fastighetsfrågor och omgivningspåverkan för sträckan Akalla-Barkarby. Projektet är i planeringsskedet men dialogen med berörda fastighetsägare är redan i full gång.

- Att ansvara för fastighetsfrågorna innebär att jag träffar väldigt många människor och berättar om våra planer för den nya tunnelbanan och hur respektive fastighet berörs, förklarar Karin Björkén Recica och fortsätter: 

- Men framförallt hämtar jag och mina kollegor in kunskap om vilken verksamhet som finns i berörda fastigheter och vad vi behöver tänka på både i planeringsarbetet och under byggskedet för att vardagen ska fungera så bra som möjligt för alla.

Möten med fastighetsägarna genomförs ofta tillsammans med projektets planhandläggare och är då också en del av samrådsprocessen. Alltså den process som innebär att vi tar in synpunkter från de som berörs av utbyggnaden och arbetar in dessa i våra planer så långt det är möjligt.

Inom den planerade sträckan Akalla - Barkarby finns ett 30-tal fastighetsägare som projektet har direktkontakt med. Här ingår flera skolor och förskolor.

- Skolorna värnar vi lite extra om. Här handlar det ju om barn, säger Karin Björkén Recica. Vi för en dialog med skolledningarna om hur vi ska kommunicera före och under byggtiden och hur vi från projektet kan stödja skolledningen i deras kommunikation ut till föräldrar och barn.

Förutom att arbeta med fastighetsfrågorna för sträckan Akalla-Barkarby har Karin Björkén Recica också ett ansvar att med övriga fastighetshandläggare se till att fastighetsfrågorna hanteras lika för alla utbyggnadssträckorna.

- Just nu arbetar vi med samordningsfrågor för hur vi ska arbeta under byggskedet. Här gäller det att vi hittar ett arbetssätt som bidrar till att fastighetsägarna känner sig trygga och vet vad och när olika saker ska hända, berättar Karin Björkén Recica.

Källa: SLL