”Blåmyror drar sitt strå till stacken”

Green Cargos "blåmyrelösning": att bygga om huvvagnar till containervagnar. Foto: Green Cargo

Svensk industris transportbehov förändras och våra vagnar utvecklas för att klara större volymer och för att möta krav på enkel hantering vid lastning och lossning. En kostnadseffektiv lösning är att bygga om huvvagnar till containervagnar. Nyligen har verkstaden i Eskilstuna byggt den tvåhundrade så kallade ”blåmyran”. Det skriver Bo Stenback, representant för Green Cargo som tar upp ämnet i bolagets bloggforum ”Hållbar logistik”

Huvvagnen som vi utgår ifrån är en så kallad HBINS–vagn och den har under många år transporterat stora volymer av framförallt pappersmassa, pappersrullar, pallgods och sågade trävaror. Men successivt har efterfrågan minskat på den här typen av vagn. Modernare vagnar har bättre lastförmåga och de är lättare att lasta och lossa. Detta påverkar naturligtvis hur Green Cargos vagnflotta över tid behöver anpassas till marknadens behov.

Samtidigt växer nämligen efterfrågan på containertransporter. Green Cargo återanvänder därför nu de omoderna Hbins-vagnarna genom att helt enkelt bygga om dem till containervagnar. Hbins-vagnarna har bra chassin och lämpar sig väl för att transportera containrar. Det blir också billigare att bygga om en vagn, kostnaden är ungefär en fjärdedel av vad en ny vagn kostar.

Hbins-vagnen är tvåaxlig vilket är ovanligt idag då de flesta vagnar är fyraxliga, men det finns fördelar. En kortare vagn kan vara effektiv, till exempel så passar den väl för flistransporter som är en växande verksamhet och den passar bra till att hämta enstaka containrar hos mindre kunder.

Den är också flexibel. Under ombyggnaden så monteras totalt 16 tappar varav de fyra som är i vagnens hörn är fasta, alla andra är fällbara. På det sättet får man en vagn som kan transportera containrar som är  20, 30 eller 40 fot i olika kombinationer. Total kapacitet för vagnen är 40 fot.

Ombyggnaden sker på Green Cargos egna verkstad i Eskilstuna. Verksamheten har funnits på samma plats sen i slutet av 1800-talet så det är ingen brist på erfarenhet. Verkstaden är egentligen tre verkstäder, en för ellok, en för diesellok och så en vagnverkstad som gör det här jobbet.

Renoveringsarbetet är omfattande. Överbyggnaden tas bort, trägolvet avlägsnas, vagnen slipas och städas och eventuella sprickor letas upp och repareras. Hjul, bromsar och fjädrar med mera kollas upp och vid behov så revideras vagnen. Det sista momentet är att vagnen lackeras vackert blå, därav smeknamnet blåmyra. Och så ska de förstås jobba flitigt under långt tid framöver.

Sammanlagt 200 containervagnar har under de senaste två åren lämnat verkstaden. Vagnarna har mottagits positivt på marknaden och efterfrågas flitigt. Det känns väldigt bra att kunna återvinna vagnarna istället för att skrota dem och köpa helt nya vagnar.