SJ släpper kvartalsrapport

Foto: SJ

SJ:s rörelseresultat för det första kvartalet 2016 uppgick till 52 miljoner kronor (105) och nettoomsättningen till 2 184 miljoner kronor (2 223).

– Vi har fortsatt stabila resandevolymer på både storstadslinjer och den regionala trafiken, trots ökad konkurrens från främst flyget men också på spåren. Resultatet för kvartalet påverkades av lägre prisnivåer. Samtidigt har vi haft ett mindre utbud under påskhelgen, då Trafikverket genomförde ett omfattande underhållsarbete på järnvägen, kommenterar Crister Fritzson, vd på SJ AB.

– Totalt sett är resandevolymerna på samma nivå som första kvartalet föregående år. Under kvartalet ökade resandet med nattågen med sammantaget 10 procent, en effekt av ökad efterfrågan på linjen mellan Stockholm-Malmö och till övre Norrland. Den regionalsträcka som ökat mest under kvartalet är Stockholm-Uppsala med närmare sex procent. Vi har även en fortsatt ökning av resandet med 1 klass. Samtidigt har vi haft reducerad trafik till och från Köpenhamn, säger Crister Fritzson.