Enighet kring Fjärde järnvägspaketet

Inom EU har en informell överenskommelse nåtts kring marknadsdelen i Fjärde järnvägspaketet. Avtalet måste nu godkännas av rådet och parlamentet, vilket beräknas ske senare i höst enligt EU-kommissionen.

Marknadsdelen av järnvägspaketet har visat sig vara betydligt mer kontroversiellt än den tekniska delen. Marknadsdelen syftar till en fullständig liberalisering av järnvägsmarknaderna i Europa på persontrafiksidan.  Den innehåller tre åtgärder vars huvudsyften är öppen konkurrens, obligatorisk offentlig upphandling av kontrakt som avser kollektivtrafik, ökad finansiell transparens samt större separation mellan infrastrukturförvaltning och tågoperatörer.