Kraftig järnvägssatsning i Algeriet

Coradia-tåg. Foto: Hugh Llewelyn/Wikimedia Commons

Algeriet planerar att kraftigt modernisera och bygga ut sitt järnvägsnät, från 3000 kilometer till 12 500 kilometer år 2025. Som ett led i de planerna har Algeriets järnvägar beställt 98 tåg av modellen Coradia av Alstom.

Alstom, Ferrovial, algeriska järnvägar (SNTF) och Algers tunnelbana har också tecknat ett ramavtal för att expandera deras befintliga joint venture till att även omfatta lokal produktion och montage av Coradia-tåg för intercity- och regionaltrafik.

SNTF var tidigare inte med i joint venture-företaget Cital. Nu går de in med en ägarandel på 10 procent. Majoritetsägare är fortfarande Alstom.

Citals produktionsanläggning i Annaba kommer att utökas från 46 400 kvadratmeter till 190 000 kvadratmeter med nya produktionslinjer, en underhållsdepå och en teknisk avdelning.

Den utbyggda anläggningen ska kunna producera ett Coradia-tåg i månaden. Man räknar med att den kommer att ge 270 nya direkta jobb.