Fler ska få tillgång till spåret

Foto: johntarantino1/Wikimedia Commons

EU-kommissionen har antagit nya regler för rättvisare villkor när det gäller tillgång till järnvägsinfrastrukturen. Reglerna syftar till att ge nya operatörer på befintliga banor större möjlighet att få tillgång till järnvägsnätet.

Kommissionen tycker det är ett problem att EU: s järnvägsmarknad domineras av ett fåtal aktörer vilka ibland har nära band med infrastrukturförvaltarna.  Genom ramavtal med en löptid på ibland många år blockerar de tillgången till spårinfrastrukturen för nya aktörer.

Enligt kommissionen skulle de nya reglerna skapa nya möjligheter till både sysselsättning och investeringar, samtidigt som järnvägsmarknaden blir mer konkurrenskraftig och kan anpassas till föränderliga behov. EU:s transportkommissionär Violeta Bulc säger i ett pressmeddelande: – De nya ramavtalen kommer att ge nya aktörer bättre och rättvisare tillgång till järnvägsinfrastrukturen genom att erbjuda dem ökad synlighet och därmed främjar man investeringar. De nya avtalen kommer också att optimera användningen av järnvägsinfrastrukturen i Europa. Enligt de nya reglerna ska intresserade företag informeras om tillgänglig kapacitet och möjlighet att teckna kontrakt. De nya reglerna omfattar gemensamma kriterier för att ingå och ändra avtal i händelse av motstridiga krav, och krav ställs även på att infrastrukturförvaltarna regelbundet kontrollerar om deras kunder fortfarande behöver vissa rutter.