Utred Hyperloop som alternativ till höghastighetståg kräver Liberalerna

Bild: Wikipeida

Hyperloop är ett nytt transportsätt som kan beskrivas som en kombination mellan rörpost, ett air-hockeybord och en Concorde. Vagnar, med människor eller gods, åker i rör, i hastigheter över 1000 kilometer i timmen. Det skulle ta en halvtimme att åka mellan Stockholm och Göteborg, lite drygt 35 minuter Stockholm - Malmö och strax under en timme Stockholm - Luleå. Eftersom tekniken är mycket ung är kostnaden svår att veta, men de inledan de beräkningarna gör den avsevärt mycket billigare än höghastighetståg.

– Höghastighetstågen är dyra och långsamma, medan hyperloopen har potential att bli billig och snabb. Tekniken är ung, men Trafikverket borde utreda det som alternativ till höghastighetståg. Det säger Mathias Sundin (L), riksdagsledamot för Liberalerna från Östergötland i ett pressmeddelande.

– Kapacitetsbrist på exempelvis södra stambanan kommer behöva fixas med byggandet av Ostlänken oavsett hyperloopens framtid, men vi kommer behöva fler kommunikationer än så och då är hyperloopen ett mycket attraktivt alternativ. Hyperloop-tekniken är ännu inte fullt utvecklad, men har sådan potential att Trafikverket bör få i uppdrag att utreda den som ett alternativ till höghastighetståg.