Spårvagns-sträckning i Lausanne godkänd

Foto: Ribeiro/Ville de Lausanne

Första fasen av en ny spårvagnslinje och busslinje med hög turtäthet i Lausanne har godkänts av transportmyndigheten L’Office fédéral des transports i Schweiz.  Operatören TL skriver att beslutet kan likställas med bygglov.

Spårvägen är en förlängning av linje T1 och kommer att byggas mellan Lausanne-Flon och järnvägsknutpunkten Renens. Bygget väntas ta fyra år. Projektet inleddes redan 2012 och har genom ett flertal ändringar sedan dess.

I en andra etapp kommer T1 att förlängas till Villars-Sainte-Croix.