Systra förvärvar Dalco Elteknik

Foto: Systra

Systra meddelar att man förvärvat Dalco Elteknik AB, ett ingenjörsföretag specialiserat på järnvägssystem och en av marknadsledarna i Sverige inom området signalsystem för järnväg.

I och med detta förvärv får Systra tillgång till viktig expertis och resurser för att kunna erbjuda omfattande järnvägslösningar till kunder i Sverige och Skandinavien.

Dalco Elteknik AB grundades 1987 och har 52 anställda fördelade på 9 svenska kontor. Företaget är specialiserat på järnvägssignalering och erbjuder tjänster som projektering, planering, assessment, granskning, kapacitetsanalys och projektledning. Dalco Elteknik AB har genomfört mer än 1,200 uppdrag för sina största kunder, huvudsakligen Trafikverket, Stockholms läns landsting samt entreprenadföretag.

Idag är Systra involverad i den svenska höghastighetsbanan Ostlänken och Dalco Elteknik AB:s huvudsakliga kompetens återfinns inom järnvägssignalering. Imorgon kommer vår lokala närvaro och kombinerade expertis att göra det möjligt för oss att bli en ledare inom tekniska järnvägssystem i Sverige. Dalco Elteknik kommer också att fungera som en plattform för Systra där vi kan utveckla våra aktiviteter i övriga skandinaviska länder, säger Pierre Verzat, SYSTRA:s Chief Executive Officer.

– Systra erbjuder Dalco Elteknik AB:s personal utmärkta möjligheter både tekniskt och professionellt. Sedan vi började våra diskussioner har jag imponerats av den vikt Systra lagt på ömsesidig respekt och deras pragmatiska inställning till integrationsstrategi. Systra och Dalco Elteknik AB har samma fokus på teknisk excellens och jag har stort förtroende för det framtida företaget, säger Jan-Erik Lindqvist, grundare av Dalco Elteknik AB.

Ny vd för Dalco Elteknik AB blir Kent Westh medan Jan-Erik Lindqvist förblir Senior Advisor till styrelsen. Efter 20 år i företaget kommer Kent Westh att leda Dalco Elteknik AB med stöd från Systra.

Systra har medverkat i bygget av alla höghastighetslinjer i Frankrike och är för närvarande involverad i fyra projekt:  sydeuropeiska atlantlinjen mellan Tours och Bordeaux, fas 2 av östeuropeiska HSR, förbifarten Nîmes-Montpellier och linjen som löper i dalen Bretagne-Loire. Systra är också involverad i det marockanska höghastighetsprojektet mellan Tangiers och Kenitra samt medverkar i projekt i Indien, Malaysia och Thailand. Systras globala erfarenhet av höghastighetsjärnväg är baserad på prestigefyllda projekt som främjat hållbar rörlighet i Asien: Sydkorea, Taiwan och Kina.