Spårbyte i Norrbotten i sommar

Bastuträsk station. Foto: Wikipedia/Teemu Vehkaoja

Trafikverket meddelar att spårbytesprojektet Boden-Bastuträsk har fått medel att utföra en etapp av spårbytet i sommar. Det handlar om etapp 2 i projektet, den 43 kilometer långa sträckan mellan Älvsbyn och Storblåliden.

Hela projektet innefattar byte av räler och sliprar, samt siktning av spårballasten. Totalt är det cirka 158 kilometer järnväg som omfattas. 2014 genomfördes spårbytet på etapp 1, mellan Älvsbyn och Boden (41 km). Det återstår fyra etapper av spårbytet mellan Boden – Bastuträsk. Hela spårbytet beräknas bli klart 2018.