"Förläng Roslagsbanan till Stockholms city"

Roslagsbanan. Foto: Christer Wiik

Att förlänga Roslagsbanan till Stockholms city skulle innebära 24 000 nya bostäder, visar en rapport som landstinget tagit fram. Kristdemokraterna som vill ha en tunnel för Roslagsbanan under innerstaden välkomnar beskedet och ser gärna att projektet blir ett resultat av Sverigeförhandlingen. – Vi ser att bättre möjligheter att resa för människor i den nordöstra delen av Stockholms län gör att en förlängning av Roslagsbanan ger mest valuta för pengarna och mest nytta för regionen. När vi dessutom gör det möjligt att bygga många nya bostäder tycker vi det borde vara självklart att Sverigeförhandlingen landar i den här satsningen, säger Karl Henriksson (KD), ordförande för landstingets beredning för trafikplanering i ett prssmeddelande. Investeringen i Roslagsbanan skulle vara 6,3 miljarder kronor. Nya fordon och ny depå kostar 1,4 miljarder. Jämfört med andra alternativ tjänar landstinget mest på att dra Roslagsbanan vidare förbi Östra station till T-centralen, eftersom restiderna blir bättre. – Roslagsbanan är mer effektiv än tunnelbana i den här situationen. En stor fördel för Stockholm är att vi frigör det strategiskt värdefulla området vid Östra station när vi gräver en tunnel. Det ger välkomna intäkter och stora möjligheter att bygga bostäder till vår växande befolkning, säger Karl Henriksson.