Norrbotniabanan in i nytt skede

Norrbotniabanan i den Botniska korridoren. Karta: Norrbotniabanan

Norrbotniabanan har länge saknat finansiering för vidare arbete. Nu kan dock projektet ta nya steg framåt. Det rapporterar Trafikverket på sin webbplats.

Sommaren 2015 fick projektet 200 miljoner i finansiering från EU och de berörda regionerna för att kunna påbörja planeringsarbetet. Detta har möjliggjorts av en bidragsansökan som  Norrbotniabanan AB i har gjort i  samverkan med Trafikverket.

Ett avtal mellan Trafikverket och Norrbotniabanan AB undertecknades nu i januari som klargör att Trafikverket ansvarar för att driva projektet med den nya finansieringen. Trafikverket kommer att driva arbetet som ett sammanhållet projekt. Anders Strandberg, senior rådgivare på Trafikverket, ansvarar för att dra igång arbetet.

– Vi bildar nu en projektorganisation för arbetet som beräknas vara tillsatt under våren 2016. Parallellt har arbetet med att göra en projektplan startat, säger Anders Strandberg, 

Uppdraget är nu att ta fram järnvägsplaner för sträckan Umeå-Skellefteå samt bygghandlingar för sträckan Umeå-Dåva. Arbetet med att ta fram en järnvägsplan för den sistnämnda sträckan påbörjades redan i höstas och inriktningen är att möjliggöra en byggstart 2018.

I dagsläget finns ännu inte en finansiering för att bygga Norrbotniabanan.