Utställning om Gårdalänken

Gårdalänken, sträckan i svart, är ett alternativ till Västlänken. Centralstationen kan avlastas genom att vissa pendeltåg, region- och fjärrtåg som idag går in och vänder i ”säckstationen” kan köras genomgående i den nya stationen i Gårda. Gårdastationen kan byggas ut så att den helt kan ersätta nuvarande Centralstation och samla all tågtrafik i ett komplett Resecentrum. Karta: Centralstationgårda

Den 25 januari invigs en två veckor lång utställning om Gårdalänken, ett järnvägsalternativ till Västlänken.

Gårdalänken byggs helt i berg med en station vid E6 mellan Gårdamotet och Ullevimotet. Här skapas ett komplett resecentrum som förser Göteborg med snabbspårväg runt stan till Hisingen och möjliggör byggandet av Lejonstaden i hela Gullbergsvassområdet.Gårdalänken är redan från början anpassad för höghastighetståg och bidrar till planerad och framtida regionutveckling.Utställningen pågår mellan 25 januari - 7 februari  Läs mer: centralstationgårda.se