Anna Johansson talar på infrastruktur-seminarium

infrastrukturminister Anna Johansson. Foto: Christer Wiik

Den 15 januari håller infrastrukturminister ett anförande på Sveriges Byggindustriers årliga infrastrukturseminarium i Alvesta.

Sveriges Byggindustrier är en bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag, som är verksamma på den svenska byggmarknaden. På seminariet samlas ledande personer inom näringslivet, främst inom väg-och järnvägsbranschen samt företrädare för organisationer med intresse för- och anknytning till infrastrukturfrågorna i södra Sverige.