Interfleet integreras helt i SNC-Lavalin

Foto: SNC-Lavalin

Interfleet har sedan 2011 varit en del av SNC-Lavalin.  För att utveckla och ta tillvara på bolagets kompetens inom spår- och järnvägsmarknaden har SNC-Lavalin satt upp en ny affärsstrategi där Interfleet utgör en av hörnstenarna i satsningen. I samband med denna utveckling integreras Interfleet som varumärke i SNC-Lavalin.

– Förutom byte av namn och logotyp sker inga större förändringar. Vi kommer att fortsätta leverera service och expertis, men nu med ytterligare internationell förstärkning. Vi ser fram emot dessa positiva förändringar och vår möjlighet att utöka vårt erbjudande av helhetsåtaganden till våra kunder när nu spår- och järnvägsmarknaden får en allt viktigare roll i SNC-Lavalins verksamhet.” Säger VDn för Sverige, Mikael Åhlén.

Sedan starten har Interfleet vuxit från cirka 100 anställda till mer än 750 anställda runt om i världen. Den nya konstellationen består av över 1000 järnvägsingenjörer med lokala kunskaper och en global helhetssyn.