Järnvägs-konferens i Milano

Konferenscentret Stella Polare i Milano. Foto: Feramilano

Nästa upplaga av den internationella järnvägsforskningskonferensen World Congress on Railway Research, WCRR, kommer att hållas i juni i Milano. Arrangör är UIC, den internationella järnvägsunionen, och starkt fokus i år kommer att ligga på hur man stimulerar begåvade personer att utvecklas och stanna kvar i järnvägssektorn.

UIC ser sitt för ändamålet initierade ”Talent Project” som en del i att tackla de olika utmaningar som järnvägsindustrin står inför (en åldrande befolkning, imageproblem, kompetensförlust hos företagen, bristande matchning när det gäller kompetenser, kunskapsöverföring, med mera).  Tre områden har utpekats som särskilt prioriterade i ”Talent Project”: överföring av kunskap till nästa generation, utveckling av arbetskraftens färdigheter och förmågor samt att attrahera och behålla värdefulla talanger.