Anbudsprocess inleds om ETCS-modernisering av Trans-Pennine-linjen

Interiören i nya Nova 1-tåget, som även har godkänts av järnvägsoperatören TransPennine Express, byggdes av Hitachi Rail och finansierades av företaget Angel Trains.Foto: Trans-Pennine rail company

Brittiska infrastrukturförvaltaren Network Rail har påbörjat en process som går ut på att utse en entreprenör, som ska leverera och underhålla ETCS nivå 2 för linjen mellan Stalybridge nära Manchester och Cottingley utanför storstaden Leeds som en del av Trans-Pennine-linjens moderniseringsprogram.

Den utvalda entreprenören förväntas ansvara för ETCS-utrustningen under en förväntad livslängd på 30 år. Dessutom kommer entreprenören uppgradera GSM-R-systemet och underhålla det under en 2-årsperiod.

ETCS krävs för att man ska kunna integrera andra förbättringar, som anläggningar, spår och järnvägssystem längs dem avsedda linjen.

Dessa förbättringar designas av den tekniska alliansen Transpire, som består av BAM Nuttall, Amey och Arup under kontraktet West of Leeds Alliance som tilldelades i april 2017. Samverkan och utrustning för sidospår tillhandahållas av andra leverantörer, med undantag av skyltar som förväntas ingå i ETCS-kontraktet.

Avtalet kan också innehålla bestämmelser om automatisk tågdrift vid klass 2-automation, med tåg som startar och stannar automatiskt under uppsikt av en förare.

Infrastrukturförvaltaren planerar att bjuda in fyra anbudsgivare. Syftet är att uppnå ett anbudsavtal för kontraktet, vilket beräknas vara värt mellan 180,5 miljoner och 210,5 miljoner pund. Ansökan om deltagande ska lämnas in senast den 12 september, inklusive anbudsinfordringar som förväntas bli behandlade i slutet av oktober.