EU finansierar elektrifieringen av 308 km lettisk järnväg

Snart behövs det ännu färre diesellok i Lettland. En omfattande spårburen elektrifieringsprogram finansieras av EU. Foto: Latvian Railways

Europeiska unionens så kallade Sammanhållningsfond kommer att satsa 318,5 miljoner euro i Lettland för att elektrifiera 308 kilometer av landets största öst-västliga järnvägsnät och ersätta landets föråldrade diesellokomotiv.

EU meddelade att detta kommer att öka hastigheterna inom järnvägsnätet, anpassa Lettlands infrastruktur enligt EU:s regler och lettiska nationella föreskrifter samt utveckla stambanan och förbättra luftkvaliteten på lång sikt.

- EU finansierar bygget av ett modernt järnvägssystem i Lettland. Genom att minska kostnaderna och resetiden kommer detta sammanhållningspolitiska projekt att öka arbetstillfällen och stimulera Lettlands ekonomi genom intensifierad transittrafik och handel genom de baltiska staterna, säger EU: s transportkommissionär, Violeta Bulc.

- Samtidigt kommer letterna att kunna andas renare luft och dra nytta av förbättrad trafiksäkerhet."

Projektet omfattar elektrifiering av sträckorna Riga - Krustwpils, Krustpils - Daugavpils och Krustpils - Rēzekne.

Endast cirka 14 procent av Lettlands 1860 kilometer långa linjenät är för närvarande elektrifierat, vilket är väsentligt mindre än EU-genomsnittet på 55 procent.

Projektet förväntas minska underhållskostnaderna med en tredjedel och tillåta hastigheter upp till 160 km/h inom landets järnvägsnät.