Norrbotniabanan försenas flera år

Norrbotniabanan riskerar att försenas. Karta: Norrbotniabanan

Norrbotniabanan som ska binda ihop Umeå med Luleå längs Norrlandskusten, riskerar att fördröjas flera år. Länsstyrelsen i Västerbotten har flaggat för kraftiga förseningar av Norrbotniabanan eftersom projektet inte får de nödvändiga extraresurserna för järnvägsplanerna.

Länsstyrelsen i Västerbotten har under flera år krävt extra resurser för att kunna klara av handläggningen av Norrbotniabanan. Länsstyrelsen har krävt 3-4 miljoner extra för att hantera ärendet. Om inte Länsstyrelsen får de nödvändiga resurstillskotten så kommer arbetet med järnvägsplanerna att försenas till 2024 istället för 2020 som var Trafikverkets plan. Det är helt oacceptabelt menar Skellefteås kommunalråd Lorents Burman (S).

– Nu får regeringen och länsstyrelsen lösa det här, säger Lorents Burman till SvT Nyheter. Lorents Burman är också ordförande i Norrbotniabanegruppen.​