Ramboll utreder sträckningen Mölndal, Landvetter, Borås

Mer hållbar persontrafik när höghastighetsjärnvägen mellan Göteborg och Borås står klar. Foto: Trafikverket

Förenklad vardag med snabbare och mer hållbar persontrafik blir resultatet när höghastighetsjärnvägen mellan Göteborg och Borås står klar. Och nu har projektet tuffat igång – Ramboll har fått i uppdrag av Trafikverket att utreda sträckningen för järnvägen och de tre stationerna Mölndal, Landvetter flygplats och Borås.

- Det här är ett uppdrag som ligger helt i linje med våra värderingar och vår vilja att utveckla ett hållbart Sverige till nytta för invånarna. Därför är jag extra stolt över det här uppdraget, säger Anna Forslund, client director på Ramboll.

Sträckan Göteborg-Borås är en del av den nya generationen höghastighetsjärnväg som ska knyta samman Sveriges storstadsregioner. Göteborg – Borås blir en del av den framtida sträckan Stockholm – Göteborg.

– Vårt uppdrag är att utreda en lämplig korridor där järnvägen kan dras med bättre restider och tillgänglighet och med hänsyn till miljön och invånarna. Vi ska ta ett helhetsgrepp, dra nytta av tidigare undersökningar och samtidigt tänka nytt. Vi kommer att ha stor nytta av att vi gör liknande utredning för Ostlänken genom Linköping och kan dela erfarenheter mellan projekten. Resultatet blir på sikt ökad kapacitet till järnvägen, bättre och snabbare persontrafik och bra förutsättningar för regionförstoring, berättar Anna Forslund.