Punktligheten för järnvägen blir allt bättre

Bäst punktlighet har kortdistanstågen. Graf: Trafikverket

Punktligheten för persontågen under april blev 92,0 procent vilket innebär att 78 454 av 85 238 planerade persontåg ankom sin slutstation i rätt tid. Utfallet är 2,3 procentenheter bättre jämfört med april 2018. Allra bäst under april gick kortdistanstågen som står för ca 51 procent av persontågstrafiken. Utfallet för april blev 95,5 procent, vilket innebär att segmentet nådde det branschgemensamma målet om en punktlighet på 95 procent. Den främsta anledningen är att det inte inträffade några större störningspåverkande incidenter eller händelser i storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö där huvuddelen av kortdistanstrafiken körs.

Under april står samtliga tre segment för små förändringar jämfört med föregående månad. Kortdistanstågens punktlighet ökade med 0,8 procentenheter, medan utfallet för medel- och långdistanstågen backade med 1,8 respektive 0,9 procentenheter. I jämförelse med april 2018 förbättrades punktlighetsresultatet för samtliga segment; Kortdistanstågen med 1,7 procentenheter, Medeldistanstågen med 2,7 procentenheter och Långdistanstågen med 4,2 procentenheter.

Sett till enskilda dagar så har punktligheten varit över 90 procent i 26 av månadens 30 dagar. Högst punktlighet för en enskild dag kom i mitten av månaden. Lördagen den 13 april ankom 2 100 av 2 162 planerade persontåg sin slutstation i rätt tid vilket gav ett punktlighetsresultat på 97,1 procent.

Med en punktlighet på 94,4 procent var tisdagen den 16:e den vardag som hade högst punktlighet under månaden. Av 3 183 planerade persontåg ankom 3 004 sin slutstation i rätt tid.

Lägst punktlighet för en enskild dag hade måndag 1 april då 2 795 av 3 218 planerade persontåg ankom sin slutstation i rätt tid. Punktlighetsresultatet för månadens inledande måndag blev därmed 86,9 procent, och de enskilt största orsakerna var signalanläggningsfel på Nynäsbanan söder om Stockholm C samt på Västkustbanan vid Varberg. Dessutom orsakade obehöriga i spår störningar på Ostkustbanan söder om Uppsala.