Trädsäkrar 500 mil järnväg

Nedblåsta träd skapar stora problem för tågtrafiken. Foto: Lantmäteriet

Nedblåsta träd skapar ofta stora problem för tågtrafiken när stormarna drar in över Sverige.
Genom ett stort antal lantmäteriförrättningar har Lantmäteriet säkrat tillgången till mark längs 500 mil järnväg för att göra det möjligt att skapa trädfria zoner.

I början av 2005 lamslog stormen Gudrun stora delar av Sydsverige. Hundratusentals hushåll blev strömlösa och stora ekonomiska värden gick till spillo när enorma mängder skog stormfälldes. Även tågtrafiken drabbades hårt. Nedblåsta träd över kontaktledningarna ledde till stopp i tågtrafiken och oframkomliga spår. Dessutom tvingades personalen som skulle röja upp vid spåren att ta stora risker eftersom det är farligt att arbeta nära järnvägar.

Konsekvenserna av stormen Gudrun blev starten på ett samarbete mellan Trafikverket, Skogsstyrelsen och Lantmäteriet med syftet att minska driftsstörningarna i järnvägsnätet genom att skapa frizoner från träd och vegetation i närheten av spåren.

– Vi har i dialog med markägare genomfört 160 lantmäteriförrättningar för att säkra tillgången till mark längs järnvägarna. Förrättningarna är en förutsättning för att Trafikverket ska kunna gå in och avverka träd som kan falla ner över spåren, berättar Lantmäteriets projektledare Thomas Åberg.

Hittills har 500 mil järnväg trädsäkrats och markägarna har varit positiva till arbetet.

– Effekten blir förhoppningsvis att framtida stormar ger mindre skador på spåranläggningen, att det blir säkrare att arbeta längs järnvägarna och att fler tåg går i tid, säger Thomas Åberg på Lantmäteriet.