Skanska redo att finansiera bandelen Jörn - Arvidsjaur

Skanska vill investera i järnvägen Jörn-Arvidsjaur. Foto: Tve4

Skanska är berett att finansiera projektet med en miljard kronor när alla förutsättningar är klara och vill stå för infrastrukturen och kundavtalen. Det rapporterar Piteå Tidningen.

Skanska har framställt önskemål till Trafikverket om att nyttja bandelen Jörn-Arvidsjaur i syfte att rusta upp bandelen för testverksamhet. I ansökan framgår att testverksamheten ska köras med snabbtåg och att anläggningen därför måste anpassas för höghastighetsjärnväg. Det finns, enligt Trafikverket, ett fåtal testanläggningar i världen och klimatet i det aktuella området är gynnsamt för test av både tåg och utrustning. En upplåtelse av sträckan skulle gälla i 30 år.

Vid ett upplåtande måste ett trafikeringsavtal även skrivas med Inlandsbanan för sträckan Arvidsjaur-Nordlunda och Trafikverket Region Nord som är banförvaltare av en del av bangården i Jörn.

Samebyarna i området emot eventuell öppning av banan för testtrafik då instängsling av hela bandelen omöjliggör renskötsel och flytt av renhjordar. Vidare är boende och jaktlag utmed järnvägen skeptiska till vad de kallar "ett luftslott" samt att järnvägen går genom tre riksintressen, Stormyran vid Jörn och samebyarna Mausjaur, Kikkejaur och Svaipa, vilket kräver en miljökonsekvensbeskrivning då riksintressen skall stängslas av. Slutligen är regeringen ovillig att ge svar om delfinansiering till projekteringen. Nu kommer projektet gå till realiseringsfasen med drift 2021/2022, skriver Wikidedia.