Bane Danmark uppgraderar järnvägssträckningen Köpenhamn - Ringsted

Nu sker en historisk uppgradering av den danska järnvägen. Foto: Bane Danmark

I maj öppnar den nya järnvägssträckningen mellan Köpenhamn och Ringsted. Från Ringsted mot Fehmarn håller Bane Danmark på att uppgradera järnvägen för den kommande Femern-anslutningen till Tyskland. Och samtidigt börjar man på en total renovering av en av de mest trafikerade avsnitten - den mellan Ringsted och Korsør.

Med slutförandet av Danmarks första höghastighetståg mellan Köpenhamn och Ringsted, med uppgradering och förnyelse av sektionen Ringsted-Fehmarn och med elektrifiering av delar av Själland järnvägsnätverk kommer omfattande förbättringar för passagerartrafiken.

– Vi är på väg mot en historisk uppgradering av den danska järnvägen. Under de kommande åren kommer många Själlandsresenärer att uppleva förbättringar i och med moderniseringen och framtidssäkringen av deSjällländsk järnvägslinjerna. Det gör vi för att möta framtida behov av kapacitet, hastighet, tillförlitlighet och komfort till fördel för alla järnvägsresenärer, säger Steen Neuchs Vedel, byggnadschef på Banedanmark.