Danmarks första höghastighetsjärnväg invigs i maj

Karta: Banedanmark

Danmarks första höghastighetsbana mellan Köpenhamn via Køge till Ringsted ska stå klar i maj. Sedan 2010 har Banedanmark arbetat med en ny dubbelspårig elektrifierad höghastighetslinje mellan Köpenhamn och Ringsted. Spåret är byggt för hastigheter upp till 250 kilometer i timmen för persontåg och är Danmarks första höghastighetsjärnväg.

Den nuvarande järnvägen mellan Köpenhamn och Ringsted över Roskilde är en av de mest använda och viktigaste järnvägslinjerna i Danmark. Sträckan används av pendlare mellan Köpenhamn och övriga Sjælland, samt för rikstäckande och internationell passagerartrafik och godstrafik. Idag är linjen fullt utnyttjad och har blivit en trafikflaskhals.

Köpenhamn-Ringsted-förbindelsen är av internationell betydelse. Den ingår i det transeuropeiska nätet som  förbinder Skandinavien med övriga Europa. Den är också en viktig del i Helsingfors järnvägskorridor från Finland till Palermo i Italien och Valetta på Malta.