Nio av tio tåg punktliga i januari

Foto: Michaeler Hardsson

Punktligheten för persontågen under januari blev 90,4 procent vilket innebär att 81 701 av 90 364 planerade persontåg ankom sin slutstation i rätt tid. Utfallet är 2,4 procentenheter bättre jämfört med januari 2018.

Under januari förbättrades kortdistanstågens punktlighet med 0,8 procentenheter till 94,5 procent, vilket är det enskilt bästa månadsresultatet sedan juli 2017. Däremot backade lång- och medeldistanstågen jämfört med föregående månad, långdistanstågen med 5,5 procentenheter och medeldistanstågen med 2,3 procentenheter.

Under januari ställdes 1 538 tåg in akut, vilket motsvarar 1,7 procent av antalet planerade tåg. En stor andel av dessa, 1 163, var medeldistanståg vilket bidrog till att segmentet backade till under 90 procent. Medeldistanstågen stod för 42 procent av det totala antalet planerade tåg under månaden. Kortdistanstågen stod för 51 procent medan långdistanstågen stod för 7 procent av de planerade tågavgångarna.