DB och Maritime Transport samarbetar om intermodala verksamheter

DB Cargo UK kommer att fortsätta att förfoga över och öka företagets återstående intermodala verksamhet inklusive alla nyckelflöden till och från Skottland. Foto: DB Cargo UK, kredit: Steven Newman

Maritime Transport och DB Cargo UK har, enligt International Railway Journal, undertecknat ett avtal om att förena båda företagens expertis ”i syfte att höja Storbritanniens kapacitet på järnvägen när det gäller godstransporter.”

Efter att ha nått en överenskommelse med DB Cargo UK har Maritime Transport informerade parterna om lanseringen av en ny avdelning, Maritime Intermodal, som initialt kommer att tilldelas fyra dedikerade serviceuppgifter från och till hamnarna i Felixstowe och Southampton.

Maritime Transport och DB Cargo UK meddelade att det långsiktiga avtalet kommer att göra det möjligt för dem att använda företagens utrustning och rullande materiel optimalt, expandera kundbetjäningen och öka effektiviteten, vilket i sin tur kommer att resultera i förhöjd intermodal kapacitet och kontinuerlig tillväxt ifråga om järnvägsgods.

Premisserna i det föreslagna avtalet:

DB Cargo UK kommer att ges tillstånd att driva Maritime Intermodals järnvägsverksamhet utifrån hamnarna Felixstowe och Southampton.

Maritime Intermodal tar ansvar för DB Cargo UK:s terminaler i Trafford Park, Manchester och Wakefield i West Yorkshire, vilket förstärker strategiska transportnav inom det nationella järnvägsnätet.

Maritime Intermodal kommer att göra "betydande investeringar" när det gäller både utrustning och byggnader på de två platser, vilket minskar terminalrelaterade väntetider samtidigt som lagringskapaciteten för containers växer.

Terminalerna hålls öppna för både intermodala och icke-intermodala tjänster.

Maritime Intermodal kommer att behålla befintliga tjänster och söka kompletterande tjänster från andra brittiska hamnar. Maritime Intermodal tar ansvar för DB Cargo UK: s befintliga intermodala kunder vid dess Felixstowe och Southampton-service.

- Det här är ett spännande nytt avtal som kopplar samman två av Storbritanniens största och mest framgångsrika fraktföretag med målet att erbjuda branschledande service till kunder, säger Hans-Georg Werner, koncernchef för DB Cargo UK.