DB Cargo UK öppnade egen godsterminal i London

En ny fraktterminal för järnvägsgods öppnad i London. Foto: DB Cargo UK, kredit: Steven Newman

DB Cargo UK har officiellt öppnat en egen godsterminal i Cricklewood i norra London. Kostnaden beräknas till 7 miljoner pund.

Tarmac och FCC Environment har redan påbörjat verksamheten på platsen, men diskussioner pågår mellan DB Cargo UK och ett antal andra potentiella operatörer för de två återstående lediga arealerna på sammanlagt 151 hektar.

- Vår nya terminal för järnvägstransporter i Cricklewood kommer att komplettera vår befintliga verksamhet i Bow East, Acton och Barking, vilket kommer att ge ett stort uppsving för huvudstadens byggförsörjningskedja, säger DB Cargo Storbritanniens försäljningschef Roger Neary.

- Den nya anläggningen har utformats ekologiskt för att minimera påverkan på grannskapssamhället. Terminalenhar en viktig roll att spela när det gäller att hjälpa regeringen att uppfylla sitt utmanande mål om minskning av utsläpp av växthusgaser till netto-noll nivå senast år 2050, understryker Neary.