Vitrysslands järnvägar beställer ytterligare 10 FLIRT-tåg från Stadler

Stadlers FLIRT-Intercitytåg i Minsk. Foto: Stadler

Dessa nya tågsätt kommer att anpassas smidigt in i den vitryska järnvägens befintliga flotta, som består redan av 18 FLIRT-tåg.

Den vitryska järnvägen och Stadler har tecknat ett kontrakt för leverans av 10 moderna FLIRT-tåg med fem vagnar var, som bedrivs med hjälp av växelström och som kommer att trafikera längs interregionala affärs-klass-linjer.

Fordonets maximala hastighet ligger på 160 km/h och det första elektriska tågsättet kommer att levereras i slutet av 2020.

- Detta avtal är ett led i utvecklingen av ett nytt passagerartransportsystem, som den vitryska järnvägen startade år 2010 för att skapa en integrerad transportstruktur i Vitryssland. Syftet är att uppfylla befolkningens behov när det gäller att effektivisera transporttjänster. För våra medborgare och för våra gäster vill vi utveckla en vitrysk järnväg som står på en europeisk transportnivå, kommenterade det vitryska järnvägsbolagets vice-VD, Vladimir Balakhonov.