NRC-gruppen utvecklar Söderåsbanan i Skåne

Foto: Trafikverket

NRC-gruppen i Sverige har tagit ett kontrakt på 221 miljoner kronor för järnvägsteknisk utveckling på Söderåsbanan i Skåne. Spåret, som i dag används för godstrafik kommer nu att förberedas för persontrafik från och med december 2021.

– Skåne har mer än 1,3 miljoner invånare, är ett nav i Sverige och en fortsatt befolkningstillväxt väntas i regionen. Vi är därför väldigt glada att hjälpa oss att förbereda Söderåsbanan för persontrafik. Detta kommer att ge ett enkelt, säkert och miljövänligt alternativ till pendlare i västra Skåne samtidigt som de bidrar till minskad vägtrafik och framtidsinriktad regional utveckling, säger Øivind Horpestad, vd för NRC Group.

Kontraktet är ett totalleverantörsavtal som tilldelats av Trafikverket och omfattar serviceleveranser av spår, el, signal / telekom och mark.

NRC-gruppen i Sverige har fått ett kontrakt på 221 miljoner kronor för järnvägsteknik på Söderåsbanen i Skåne tillväxtområde. Spåret används idag för godstrafik. Avsnittet kommer nu att förberedas och förberedas för persontrafik från december 2021.

- Skåne har mer än 1,3 miljoner invånare, är ett nav i Sverige mot Danmark och Europa, och fortsatt befolkningstillväxt väntas i regionen. Vi är därför väldigt glada att hjälpa oss att förbereda Söderåsbanan för persontrafik. Detta kommer att ge ett enkelt, säkert och miljövänligt erbjudande till pendlare i västra Skåne samtidigt som de bidrar till minskad vägtrafik och framtidsinriktad regional utveckling, säger Øivind Horpestad, vd för NRC Group.

Kontraktet är ett totalleverantörsavtal som tilldelats av Transportverket och omfattar serviceleveranser inom spår, el, signal / telekom och mark.

– För oss är detta ett viktigt kontrakt. Vi kommer att använda hela ämnets bredd för att säkerställa en helhetlig och effektiv totalleverans, precis som NRC Group är byggt för att göra, tillägger Horpestad.

Söderåsbanan är ett 38 kilometer långt singelspår som går från Åstorp, genom Billesholm, Kågeröd och Svalöv, till Teckomatorp. Arbetet omfattar byggandet av nya mötesspår för att möjliggöra tågmöten mellan tåg upp till 650 meter, uppgraderingar som tillåter hastigheter på 160 kilometer i timmen samt nytt plattforms- och signalarbete på Teckomatorps station.

NRC-gruppen startar sitt arbete i februari 2019 med planerad slutförande i oktober 2021. är ett 38 kilometer långt enkelspår som går från Åstorp, genom Billesholm, Kågeröd och Svalöv, till Teckomatorp. Arbetet omfattar byggandet av nya mötesspår för att möjliggöra tågmöten mellan tåg upp till 650 meter, uppgraderingar som tillåter hastigheter på 160 kilometer i timmen samt nytt plattforms- och signalarbete på Teckomatorps station. NRC-gruppen startar sitt arbete i februari 2019 med planerad slutförande i oktober 2021.