SJ återinför normala köpvillkor

SJ återinför villkoren för den vanliga enkelbiljetten. Foto: SJ

Under den första fasen av coronapandemin, då Folkhälsomyndigheten införde reserestriktioner, uppstod ett stort behov av att boka om redan köpta resor med SJ. För att möta behovet gjordes alla biljetter ombokningsbara och resenärerna erbjöds att boka om eller att få ett värdebevis. Idag är situationen en annan.

akuta krisläget har övergått till en mer stabil situation, där alla känner till rekommendationerna. Resenären kan därför i dag själv avgöra om hen vill uppgradera sin biljett och göra den ombokningsbar eller ej, men eftersom situationen fortfarande är speciell har kostnaden sänkts.

– Även om situationen fortfarande är speciell, låter vi nu våra kunder ta ställning till om de behöver ha möjlighet att boka om sin biljett eller inte. Vi har dock sänkt priset för våra ombokningsbara biljetter, då vi vet att många kan känna osäkerhet kring sina planer i nuläget, säger Maria Hofberg, Chef för Produkt och Prissättning på SJ.