Berlin: Reaktivitetsarbetet på järnvägssträckan Siemensbahn inleds

S-Bahnstationen Wernerwerk vid sträckan Siemensbahn. Foto: Wikimedia, kredit: Ralf Roletschek

Arbetet med återöppnandet av nedlagda järnvägssträckan Siemensbahn i Berlin startade nyligen. För 40 år upphörde verksamheten på denna S-Bahn-linje som byggdes 1929.

Gammalt grus och murknande sliprar avlägsnas för närvarande. Cirka 60 sliprar lyfts från banavsnittets historiska stålviadukt och transporteras bort med kran varje dag.

De första resultaten av undersökningen av viadukten finns tillgängliga. Det finns hopp om att detta historiska byggnadsverk kan bevaras. Miljöundersökningar och mätningen av hela sträckan löper parallellt. En genomförbarhetsstudie om helt ny förlängning av S-Bahn-linjen som skulle gå genom ett koloniträdgårdsområde slutförs också.

- Återaktivering av Siemensbahn utgör en stark signal för Berlin och för projektet Siemens Innovation Campus. Den nya Siemensbahn kommer också att visa att vi menar allvar med våra bemödanden när det gäller reaktivering av nedlagda järnvägslinjer. Om partnerna är överens, som i det här fallet med Siemens AG, delstaten Berlin och Deutsche Bahn, kan tågen snart rulla igen på många håll, säger tågoperatören Deutsche Bahns styrelseledamot Ronald Pofalla.

Siemensbahns historia: Den 4,5 kilometer långa linjen från stationen Jungfernheide till Gartenfeld byggdes 1929 för att skapa en S-Bahn- förbindelse till stadsdelen Berlin-Siemensstadt.

1980 nedlades järnvägsverksamheten på linjen. Efter beslutet från koncernen Siemens AG 2018 att bygga ett vetenskapscampus med forskningsanläggningar och 3000 lägenheter i koncernens tidigare fabrikslokaler röstade Berlins senat för återaktivering av sträckan.

Tysklands ledande tågoperatör Deutsche Bahn stöder projektet.