Alstom säkrar stororder från Mercitalia Rail på 70 lokomotiv

Alla Traxx Universal-lokomotiv som är avsedda för den italienska marknaden kommer att tillverkas vid Alstoms anläggning i Vado Ligure. Foto: Alstom

Alstom, världsledande inom mobilitet, har tecknat ett avtal med Mercitalia Rail, en del av Polo Logistica FS (Gruppo FS Italiane), om leverans av 70 Traxx Universal-lokomotiv. Avtalet inkluderar också tolv års omfattande underhållstjänster. Kontraktet är värt över 323 miljoner euro och inkluderar en option för ytterligare 30 lokomotiv samt utökade underhållstjänster.

Traxx Universal, den senaste generationens fyraaxliga lokomotivplattform, erbjuder hög energieffektivitet och dragkraft. Dess funktionella design och ett avancerat underhållsschema, som minskar behovet av frekventa ingripanden, säkerställer hög tillförlitlighet och tillgänglighet. Dessutom gör Last-Mile-tekniken det möjligt för lokomotiven att smidigt övergå från elektrisk drift till drift på icke-elektrifierade sträckor, såsom de som ofta återfinns i hamnar och industriområden.

- Vi är glada över att kunna tillkännage detta betydande nya avtal med Polo Logistica, en långvarig kund och en av de italienska pionjärerna inom investeringar i elektriska högpresterande lokomotiv. Sedan början av vårt samarbete har vi levererat över 50 liknande lokomotiv till Polo Logistica, alla har tagits i kommersiellt bruk, säger Michele Viale, Alstoms generaldirektör i Italien.

Han tillägger:

- Detta nya avtal stärker verksamheten i Vado Ligure och bekräftar vår expertis inom toppmodern järnvägsteknologi. Vårt åtagande för excellens och innovation gör att vi kan erbjuda skräddarsydda lösningar som möter våra kunders behov. Avtalet inkluderar även lokomotiv för Last Mile, som direkt kopplar järnvägsnätet med terminaler och hamnar, vilket förbättrar effektiviteten, hastigheten och säkerheten i den globala godshantering.

Italienska marknaden

Alla Traxx Universal-lokomotiv som är avsedda för den italienska marknaden kommer att tillverkas vid Alstoms anläggning i Vado Ligure. Denna anläggning, som har över ett sekel av erfarenhet inom fordonstillverkning, drar nytta av kunskapen hos mer än 300 anställda. Den är en central del av flera produktionssteg, inklusive elektrisk och pneumatisk undermontering, montering av boggierna, fordonens lackering, slutmontering, regntestning, fordonsvågning samt reparation av kraft- och styrelektronik.

Ett team av tekniker i fem underhållsdepåer i Italien övervakar för närvarande underhåll av över 200 Traxx Universal-lokomotiv. Med detta nya avtal kommer antalet lokomotiv under underhåll att öka till över 300, och teamet kommer att förstärkas ytterligare.

Ett lokalt center specialiserat på digitalt underhåll samlar in data från lokomotiven och övervakar deras skick i realtid. Detta underlättar underhållsarbetet på depåerna och mindre ingripanden på fler än tio platser över hela landet, vilket säkerställer maximal prestanda och tillgänglighet för flottan.

Under de senaste 20 åren har över 2 700 Traxx-lokomotiv sålts i Europa, varav över 325 i Italien.

Källa: Alstom