Omfattande spårförnyelse längs Danmarks mest trafikerade banavsnitt mellan Slagelse och Korsør

Arbetet med att förnya spåren innebär att Banedanmark kommer att genomföra arbetet på ett spår åt gången för att kunna upprätthålla tågtrafiken på sträckan. Detta kommer att innebära dagliga varningar via ett larmsystem när tåg passerar arbetsplatsen. Foto: Banedanmark

Danmarks järnvägsnät genomgår ständiga förbättringar, och nu är det dags för den sista etappen i spårförnyelsen mellan Slagelse och Korsør. Denna sträcka är en av de mest trafikerade i landet, vilket leder till ett betydande slitage på rälsen.

Under sommaren 2024 genomför Banedanmark det sista skedet av arbetet, som förväntas förbättra stabiliteten i tågtrafiken och är en viktig del av det löpande underhållet.

Fokus på framtidens tågtrafik

- Det här är den sista och mest krävande delen av vårt spårförnyelseprojekt, där stora maskiner kommer att utföra tunga arbeten. Vi ska justera 26,5 kilometer av spåret och dess växlar. Samtidigt förbereder vi järnvägen för framtida elektriska tåg och det nya digitala signalsystemet, vilket kommer att möjliggöra snabbare, tätare och smartare tågtrafik, förklarar Eva Marie Paaske, anläggningschef på Banedanmark.

Under projektet kommer Banedanmark också att byta ut 22.530 kubikmeter ballast och förnya spårbädden, som utgör spårens fundament.

Påverkan på tågtrafiken

- Tyfoneringen längs spåret kommer att vara hörbar i lokalområdet och kan uppfattas som störande. Vi hoppas dock på förståelse för att detta är nödvändigt för spårarbetarnas säkerhet, tillägger Paaske.

Mellan den 13 och 21 juli kommer ingen tågtrafik att vara möjlig på sträckan. Under denna period kommer DSB att erbjuda bussar som alternativ transport för alla resenärer. Dessutom rekommenderar Banedanmark och DSB resenärerna att planera sina resor via Rejseplanen.

Ekonomisk kompensation för pendlare

DSB kommer att erbjuda ekonomisk kompensation till pendlare som påverkas av spårarbetena.

- Precis som tidigare år erbjuder vi kompensation till de pendlare som drabbas mest. Nytt för i år är att pendlare med Pendlerkort eller Pendler20 i DSB-appen automatiskt får sin kompensation utbetald, säger Tony Bispeskov, informationschef på DSB.

Projektet innefattar justeringar av spår och växlar, installation av nya kabelrännor, etablering av spårbäddar samt rensning och utbyte av ballast. Denna omfattande uppdatering av järnvägsinfrastrukturen mellan Slagelse och Korsør är avgörande för att säkerställa en effektiv och hållbar tågtrafik i regionen.

Källa: Banedanmark