Sondering för järnvägsförbättringar mellan Göteborg och Borås

Sten Tolgfors i residensets trädgård. Foto: Länsstyrelsen Västra Götaland

Regeringen har tilldelat Länsstyrelsen i Västra Götaland och landshövding Sten Tolgfors uppdraget att undersöka möjligheterna för förbättringar i järnvägssystemet mellan Göteborg och Borås.

– Nu får landshövding Sten Tolgfors i uppgift att försöka hitta en lösning för järnvägen som kan få större uppslutning i regionen. I en länsstyrelses uppgifter ingår att inom sin verksamhet främja samverkan mellan olika aktörer i länet och det finns därför goda skäl att ge länsstyrelsen detta uppdrag, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

– Uppdraget från regeringen ger en tydlig möjlighet för Västsverige att åstadkomma en mycket viktig infrastruktursatsning. Ska vi – berörda kommuner, Västra Götalandsregionen, Trafikverket och näringslivet – tillsammans lyckas behövs ömsesidig förståelse bland aktörerna och vilja att nå fram, säger landshövding Sten Tolgfors.

– Det finns frågor att besvara i sak, men det viktigaste är vår vilja att komma överens. Några avgörande nya faktorer eller lösningar står sannolikt inte att finna i nya utredningar.
Uppdraget ska redovisas så snart som möjligt dock senast den 30 augusti i år, säger han.

– Tiden, 3 månader, är knapp, med tanke på sommaren. Det ställer krav på alla oss involverade. Men tiden har hittills inte löst frågan åt oss, frågan har funnits i ett antal år. Jag kommer att inrikta mig på att möta samtliga involverade aktörer – berörda kommuner, regionen och näringslivet – för att söka en lösning på åtgärder i järnvägssystemet Göteborg-Borås.

Syftet med arbetet är framför allt att förbättra förutsättningarna för arbetspendling i regionen och anslutning till Landvetters flygplats.

– Om det inte är möjligt att finna en lösning, så har Länsstyrelsen genom uppdraget möjlighet att sondera kring andra genomförbara infrastrukturåtgärder i Västra Götalands län, avslutar Sten Tolgfors.

Bakgrund

Trafikverket fick i oktober 2023 i uppdrag att planera för förbättringar i järnvägssystemet i detta stråk. Nyligen meddelade Trafikverket regeringen att det för närvarande inte finns lämpliga förutsättningar för att fortsätta planeringsarbetet. Härryda kommun har också vänt sig till regeringen och begärt utnämning av en förhandlingsperson.

Källa: Länsstyrelsen Västra Götaland