Prästmon får ny bomanläggning

Pågående arbeten av Folkhögskolevägens järnvägsövergång. Foto: Trafikverket

Trafikverket rustar upp banan mellan Västeraspby och Långsele i Västernorrland. Upprustningen inkluderar förstärkning av järnvägsbanken på två ställen, ökad säkerheten vid järnvägskorsningar, justering av 46 kilometer spår och byte av kontaktledning.

Upprustningen av järnvägen mellan Långsele och Västeraspby är efterfrågad, inte minst från näringslivet som vill öka transporterna på järnväg.

Ny bomanläggning 

En ny vägskyddsanläggning med bommar och signaler i Prästmon vid Folkhögskolevägens järnvägsövergång i höjd med Hola Folkhögskola. Arbetet startar i maj och är klart under hösten 2024. Trafikverket inleder med markarbeten och förbereder fundament för bommar, signaler och skyddsportaler. Under augusti planerar de att montera och koppla in vägskyddsanläggningen. 

Rosenqvist är tilldelad entreprenad för trumbyte och NRC kontaktledningsbytet. Byte av kontaktledning färdigställs 2024.

Källa: Trafikverket