Wavebreakers första avtal med Tjeckiska järnvägsmyndigheten säkrat

Kunden är tjeckiska nationella järnvägsmyndigheten, Správa železnic, s.o med syftet att starta upp en certifieringsprocess med målet att bli godkänd för användning i det tjeckiska järnvägsnätet. Foto: Wavebreaker

Boråsföretaget Wavebreaker har inlett en internationell satsning med sin banbrytande bullerdämpningsteknik som använder motljud för att minska trafikbuller. Denna produkt har potential att främja hållbarhet inom trafikmiljösektorn globalt, och det första kommersiella kontraktet har nu undertecknats.

Wavebreaker är en inkubator hos Borås INK som ägs av Borås Stad och finansieras av olika parter inklusive Borås Stad, Västra Götalandsregionen, Vinnova och Högskolan i Borås.

Företaget har nu säkrat sitt första avtal med den tjeckiska nationella järnvägsmyndigheten, Správa železnic, för att påbörja certifieringsprocessen. Syftet är att få produkten godkänd för användning på det tjeckiska järnvägsnätet.

– Buller från infrastruktur ökar globalt och Správa železnic är den första järnvägsmyndigheten i världen att betrakta Wavebreaker som en lösning för att minska bullret, förklarar Tony Johansson, CEO.

Efter att ha genomgått omfattande testning i flera pilotprojekt runt om i världen, kan nu företagets banbrytande lösning, efter sex års utveckling, tas i bruk i ett kommersiellt projekt. Den första installationsplatsen är i den lilla staden Slavíč, nära Olomouc, där ett stort renoveringsprojekt pågår under detta år.

Projektet innebär installation av nya bullerskärmar i aluminium och glas längs en del av den dubbelspåriga nationella korridoren Prag – Pardubice – Olomouc – Ostrava, som för närvarande uppgraderas för att möjliggöra högre hastigheter och implementering av nya säkerhetssystem.

En del av detta projekt innebär att installera den innovativa tekniken ovanpå den nya aluminiumskärmen, över en sträcka av 330 meter. Detta bullerskydd, som ligger 20 cm ovanför skärmen, fungerar som en akustiklåda och minskar bullernivån med minst 3-5 dB, halverar ljudenergin och ljudtrycket samt filtrerar bort de höga frekvenserna som vanligtvis uppfattas som mest störande för människans öra.

Installationen kommer att göras sommaren 2024 av ett certifierat tjeckiskt team, övervakat av Wavebreaker AB och den tjeckiska distributören, Beauport s.r.o. Det kommer att finnas möjligheter för intresserade kunder att besöka platsen under installationen.