Yara och VR stärker miljövänliga transporter med helt elektrisk drift

Elektrisk drift är ett betydande steg mot att minska både koldioxidutsläpp och buller från godstransporterna. Foto: VR

Yara och det finska järnvägsföretaget VR har fördjupat sitt samarbete genom ett långsiktigt avtal för att främja effektiva och miljövänliga godstransporter på räls. Genom elektrifieringen av järnvägssträckan mellan Iisalmi och Ylivieska kommer nu all godstrafik mellan Yaras anläggningar i Finland att köras helt på elektricitet.

Yara International är en norsk industrikoncern med tillverkning av gödselmedel. Yara International ASA. Yaras huvudkontor ligger i Oslo. 

Den nyligen genomförda elektrifieringen av järnvägssträckan Iisalmi-Ylivieska i Finland markerar en viktig milstolpe för både VR och Yara.

Fullständig elektrifiering av järnvägstransporter

Detta projekt möjliggör att hela sträckan mellan Yaras anläggningar nu kan utnyttja elektriska lokomotiv, vilket innebär att det inte längre krävs lokomotivbyte från elektriska till diesel och tvärtom vid dessa stationer. Denna omställning till elektrisk drift är ett betydande steg när det gäller att minska både koldioxidutsläpp och buller från godstransporterna.

Joni Lehtonen, vice vd för kommersiella affärer på VR Transpoint, betonar att elektriska transporter är det mest effektiva sättet att minska utsläppen från järnvägstrafiken. "Med elektrifieringen av denna järnvägssträcka har vi ökat andelen elektriskt drivna transporter till cirka 80 procent av vår totala godstrafik på järnväg," säger Lehtonen.

Framtida planer och miljövinster

Yara har märkt av förbättringar inte bara i miljöavtrycket utan också i den operationella effektiviteten och tillförlitligheten i sin logistik.

- Elektrifieringen av järnvägslinjen har förbättrat både driftsäkerheten och effektiviteten i vår logistik, förklarar Tuomas Girsén, platschef för Yara Siilinjärvi. Han påpekar även att järnvägslänken blivit allt viktigare efter att Saima kanalen stängts.

Lehtonen från VR tillägger att ytterligare elektrifiering av det finska järnvägsnätet är nödvändig för att nå målet om ännu högre andel elektriska transporter.

- Viktiga elektrifieringsprojekt för godstrafiken inkluderar järnvägslinjen till Kolari och sträckorna mellan Joensuu och Kontiomäki samt Pieksämäki och Varkaus, säger han. Genom att öka populariteten för järnvägstransporter kan vi effektivt minska de totala trafikutsläppen, inte bara för våra kunder utan för hela Finland.

Fakta om järnvägstransporter och miljöpåverkan

Cirka 22 procent av all marktransport i Finland sker via tåg. Järnvägstrafiken står för endast 1 procent av alla transportutsläpp i landet. Av VR:s frakttåg drivs 80 procent och 95 procent av persontrafiken av elektricitet med nollutsläpp. Cirka 60 procent av det järnvägsnät som ägs av den Finska Transportinfrastrukturmyndigheten är elektrifierat, vilket visar på en stark framåtriktad satsning på hållbara transporter.

Källa: VR