För bättre uppkoppling på räls: VR optimerar tågens datatrafik

4,7 miljoner euro för bättre uppkoppling på VR-tåg. Foto: VR, kredit: Ossi Piispanen

Finländska tågoperatören VR:s styrelse tar nu aktiva steg för att förbättra tågresenärers upplevelse genom att optimera tågens datanätverk. Denna modernisering är en del av ett större åtagande att förbättra infrastrukturen för hållbar mobilitet och tillgodoser ett växande behov av pålitliga internetuppkopplingar.

VR:s nya trådlösa nätverk, som snart finns tillgängligt i alla fjärrtåg, har redan fått positiva omdömen från resenärer.

Trots VR:s investeringar kvarstår utmaningar med mottagning längs vissa delar av järnvägsnätet på grund av otillräcklig täckning. För att adressera dessa utmaningar krävs ett omfattande samarbete mellan statliga myndigheter, kommuner, teleoperatörer och VR.

Minskar områden med svag täckning

Med tanke på behovet av att förbättra nätverksinfrastrukturen längs tåglinjerna, har kommunikationsministeriet avsatt en budget på 4,7 miljoner euro för att öka kapaciteten och minska områden med svag täckning. Dessa medel är avsedda att finansiera installationen av nya stödmaster och utöka kapaciteten där den behövs som mest.

VR:s styrelse uppmanar alla berörda parter att fortsätta sitt nära samarbete för att vidareutveckla järnvägens nätverksinfrastruktur, vilket i sin tur kommer att förbättra datatrafiken ombord på tågen. Denna förbättring är av största vikt för att underlätta en smidig och behaglig resa för alla tågresenärer.

Källa: VR