Hastighetshöjande åtgärder på Blekinge kustbana

Nu pågår arbetet med att ta fram en järnvägsplan för nytt mötesspår i området Bredåkra - Kallinge i Ronneby kommun. Foto: konstantin planinski/unsplash

För att stärka och modernisera Blekinge kustbana från Kristianstad till Karlskrona, undersöks åtgärder för att förbättra det hållbara transportsystemet. Målet är att minska restiden och säkerställa en smidig och trygg resa för passagerare som väljer det miljövänliga alternativet. Ett nytt mötesspår ska byggas och hastighetshöjande åtgärder ska genomföras.

Arbetet med att ta fram en järnvägsplan för nytt mötesspår i området Bredåkra-Kallinge i Ronneby kommun pågår. Samråd har genomförts och mötesspåret kommer att placeras i Bredåkra. 

Blekinge Kustbana är en mycket viktigt järnvägssträcka för att knyta ihop Blekinges arbetsmarknadsregion med storstadsregionen Malmö och vidare ut i Europa genom Kastrup. Den nuvarande långa restiden beror på att banan är kurvig och har behov av tekniska lösningar som kan medge högre hastigheter.

Banan är angiven som en brist i den nationella planen för transportsystemet 2018-2029 utifrån kapacitet och långa restider. Den nationella planen omfattar åtgärder som innebär ett viktigt steg mot ett modernt och hållbart transportsystem. 

För en fortsatt regional utveckling är kortare restider och ökad robusthet på Blekinge kustbana en förutsättning. Åtgärderna som ska genomföras är ett steg närmre Blekinges långsiktiga mål, om en restid på 2 timmar mellan Karlskrona och Malmö.

De planerade åtgärderna ska utföras på befintlig sträckning och omfattar ett nytt mötesspår samt hastighetshöjande åtgärder på sträckan Kristianstad – Karlskrona.
Det byggs ingen station för påstigande i Kallinge/Bredåkra utan ger enbart möjlighet för möten mellan tåg.

Källa: Trafikverket